پرسان

  • اولین تولید کننده‌ی دستمال از منسوجات بی بافت با عنوان دستمال های جادویی
  • مبدع و اولین تولید کننده‌ی حوله های یکبار مصرف و اولین تولید کننده روبالشی و ملحفه یکبار مصرف در ایران
  • اولین شرکت دارنده‌ی علامت استاندارد برای دستمال ها و حوله های تولیدی از منسوجات بی بافت
  • برنده لوح تقدیر بهترین طراحی و بسته بندی کالاهای ایرانی

مدیر عامل شرکت پرسان، زندگی آسانتر، سطح بهداشت بالاتر و در نتیجه رفاه بیشتر برای همه افراد جامعه را به عنوان هدف اصلی این شرکت معرفی میکند و این هدف از رهگذر تعهد کاری، نوآوری مستمر، استفاده از علم روز دنیا و از همه مهم تر توجه بی وقفه به کیفیت کالاهای تولیدی شرکت حاصل می شود.