ویفر شکلاتی با کرم وانیلی و کارامل تامبی کوپا 18 گرمی